Faith - Český junior šampion / Czech junior champion

by Iveta Nakoukalová
Zobrazení: 49

Faith -Fejlinka, náš benjamínek, již ve svých 12 měsících splnila podmínky udělení titulu Český junior šampion. Jsem na tu moji holandskou holku strašně moc pyšná.

Faith, our benjamin, already fulfilled the conditions for awarding the title of Czech Junior Champion at the age of 12 months. I am very proud of my Dutch girl.